0
0 položek

Žádné produkty v košíku.

0
0 položek

Žádné produkty v košíku.

Finální stěrka GOLDBAND FINISH 8KG

239 

Hotová finální polymerní celoplošná stěrka

Knauf GOLDBAND Finish je hotová pastovitá stěrka na bázi polymerního pojiva určená na tenkovrstvé celoplošné vyrovnávání a dokonalé vyhlazení rozdílné struktury povrchů stěn a stropů v interiéru.

Orientační spotřeba materiálu: cca 1,5 kg/m2/1 mm

Specifikace;
Umožňuje vytvoření ideálně hladkých a rovných povrchů v suchém interiéru. Knauf GOLDBAND
Finish je možné nanášet v tloušťce vrstvy od 0 – 2 mm.
Vhodná je na tenkovrstvé a celoplošné stěrkování:
– vyzrálých minerálních stavebních podkladů, např. sádrových, vápenných, vápenocementových omítek a betonů
– sádrokartonových desek, zejména pro vytvoření finální povrchové úpravy sádrokartonových podkladů pro stupeň kvality Q2, Q3 a Q4

Vlastnosti;
– průmyslově připravená finální hmota k okamžitému použití
– snadno aplikovatelná a brousitelná
– dobrá přídržnost k podkladu
– flexibilní a odolná ke vzniku trhlin
– dlouhý čas pro zpracování
– pro finální vyhlazení povrchů stěn a stropů v interiéru

Zpracování;
Příprava podkladu:
Podklad musí být maximálně rovinný, suchý, pevný, čistý, musí mít minimálně +10 °C, rovnoměrně nasákavý, nezaprášený, nebo jinak znečištěný (např. oleje, mastnota, případně zbytky izolačních nátěrů, odbedňovacích olejů, solných výkvětů, plísní), nesmí být vodoodpudivý. Nerovnosti podkladu větší než 2 mm je nutno s předstihem vyrovnat (např. tmelem Knauf UNIFLOTT nebo Q2 Super).
– Sádrokartonové podklady musí být objemově stabilní a opatřeny penetračním nátěrem Knauf Tiefengrund. Nerovnosti větší než 2 mm musí být vyplněny tmelem Knauf Uniflott.
– Staré soudržné nátěry je nutno přebrousit, odstranit prach a opatřit penetračním nátěrem Knauf Tiefengrund. Nesoudržné vodou omyvatelné nátěry (např. hlinkové, vápenné apod.) je nutno zcela od- Zpracování stranit až na nosný podklad a povrch opatřit penetračním nátěrem Knauf Tiefengrund.
– Sádrové omítky (se zbytkovou vlhkostí < 1 %) je nutno přebrousit, odstranit prach a opatřit penetračním nátěrem Knauf Tiefengrund. - Beton, cementové a vápenocementové omítky (min. 28 dní staré, se zbytkovou vlhkostí ≤4 %), opatřit penetračním nátěrem Knauf Tiefengrund. Příprava materiálu a jeho aplikace: Po otevření je nutno směs vždy důkladně promíchat pomaluběžným míchadlem (max. 600 otáček/min.) a míchacím nástavcem vhodným pro míchání pastózních stěrek do rovnoměrné homogenní konzistence. Pro aplikaci a rozmíchání používat pouze čisté nářadí. Stěrku je možno nanášet ručně nebo strojně za pomoci příslušného vybavení. Při strojním nanášení je možné stěrku zředit malým množstvím vody (max. 10 %, vodu přidávejte postupně a vždy směs důkladně rozmíchejte). Stěrka se natahuje tenkovrstvě v tloušťce cca 1 mm, následné vrstvy je možné nanášet až po úplném vyschnutí podkladní vrstvy. Při nutnosti vyrovnání větších nerovností je nutno stěrku natahovat v několika vrstvách pro vytvoření ideální hladkosti povrchu. Všechny následně vzniklé nerovnosti na povrchu je po vyschnutí stěrky možno přebrousit brusným papírem o zrnitosti 150 – 240. Čerstvě nataženou stěrku chraňte před průvanem, vlhkostí, mrazem a rychlým vyschnutím. - Po dokonalém vyschnutí stěrky opatřete povrch vhodným penetračním nátěrem (např. Knauf Tiefengrund), případně penetračním nátěrem vhodným ke zvolenému typu barvy. - Vysychání a vytvrdnutí stěrky je závislé na teplotě, vzdušné vlhkosti a cirkulaci vzduchu. Doplňující informace; Zpracovávat pouze při teplotě vyšší než +10 °C. - Práce se stěrkou provádět až když nedochází k žádným rozměrovým změnám desek vlivem teploty nebo vlhkosti. - Nářadí ihned po použití očistit vodou. - Po aplikaci vždy zabezpečte dostatečné větraní. - Hmotu nemíchat s jinými materiály. - Teploty vzduchu, podkladu a materiálu musí být při zpracování v rozmezí +10 °C až +25 °C. - Všechna data jsou stanovena za předpokladu normálních podmínek, při teplotě vzduchu +23 °C a 50 % relativní vlhkosti vzduchu. Jiné podmínky mohou způsobit pomalejší nebo rychlejší tuhnutí a tvrdnutí materiálu. - Po aplikaci vždy zabezpečte dostatečné větrání.

Popis produktu

Hotová finální polymerní celoplošná stěrka

Knauf GOLDBAND Finish je hotová pastovitá stěrka na bázi polymerního pojiva určená na tenkovrstvé celoplošné vyrovnávání a dokonalé vyhlazení rozdílné struktury povrchů stěn a stropů v interiéru.

Orientační spotřeba materiálu: cca 1,5 kg/m2/1 mm

Specifikace;
Umožňuje vytvoření ideálně hladkých a rovných povrchů v suchém interiéru. Knauf GOLDBAND
Finish je možné nanášet v tloušťce vrstvy od 0 – 2 mm.
Vhodná je na tenkovrstvé a celoplošné stěrkování:
– vyzrálých minerálních stavebních podkladů, např. sádrových, vápenných, vápenocementových omítek a betonů
– sádrokartonových desek, zejména pro vytvoření finální povrchové úpravy sádrokartonových podkladů pro stupeň kvality Q2, Q3 a Q4

Vlastnosti;
– průmyslově připravená finální hmota k okamžitému použití
– snadno aplikovatelná a brousitelná
– dobrá přídržnost k podkladu
– flexibilní a odolná ke vzniku trhlin
– dlouhý čas pro zpracování
– pro finální vyhlazení povrchů stěn a stropů v interiéru

Zpracování;
Příprava podkladu:
Podklad musí být maximálně rovinný, suchý, pevný, čistý, musí mít minimálně +10 °C, rovnoměrně nasákavý, nezaprášený, nebo jinak znečištěný (např. oleje, mastnota, případně zbytky izolačních nátěrů, odbedňovacích olejů, solných výkvětů, plísní), nesmí být vodoodpudivý. Nerovnosti podkladu větší než 2 mm je nutno s předstihem vyrovnat (např. tmelem Knauf UNIFLOTT nebo Q2 Super).
– Sádrokartonové podklady musí být objemově stabilní a opatřeny penetračním nátěrem Knauf Tiefengrund. Nerovnosti větší než 2 mm musí být vyplněny tmelem Knauf Uniflott.
– Staré soudržné nátěry je nutno přebrousit, odstranit prach a opatřit penetračním nátěrem Knauf Tiefengrund. Nesoudržné vodou omyvatelné nátěry (např. hlinkové, vápenné apod.) je nutno zcela od- Zpracování stranit až na nosný podklad a povrch opatřit penetračním nátěrem Knauf Tiefengrund.
– Sádrové omítky (se zbytkovou vlhkostí < 1 %) je nutno přebrousit, odstranit prach a opatřit penetračním nátěrem Knauf Tiefengrund. - Beton, cementové a vápenocementové omítky (min. 28 dní staré, se zbytkovou vlhkostí ≤4 %), opatřit penetračním nátěrem Knauf Tiefengrund. Příprava materiálu a jeho aplikace: Po otevření je nutno směs vždy důkladně promíchat pomaluběžným míchadlem (max. 600 otáček/min.) a míchacím nástavcem vhodným pro míchání pastózních stěrek do rovnoměrné homogenní konzistence. Pro aplikaci a rozmíchání používat pouze čisté nářadí. Stěrku je možno nanášet ručně nebo strojně za pomoci příslušného vybavení. Při strojním nanášení je možné stěrku zředit malým množstvím vody (max. 10 %, vodu přidávejte postupně a vždy směs důkladně rozmíchejte). Stěrka se natahuje tenkovrstvě v tloušťce cca 1 mm, následné vrstvy je možné nanášet až po úplném vyschnutí podkladní vrstvy. Při nutnosti vyrovnání větších nerovností je nutno stěrku natahovat v několika vrstvách pro vytvoření ideální hladkosti povrchu. Všechny následně vzniklé nerovnosti na povrchu je po vyschnutí stěrky možno přebrousit brusným papírem o zrnitosti 150 – 240. Čerstvě nataženou stěrku chraňte před průvanem, vlhkostí, mrazem a rychlým vyschnutím. - Po dokonalém vyschnutí stěrky opatřete povrch vhodným penetračním nátěrem (např. Knauf Tiefengrund), případně penetračním nátěrem vhodným ke zvolenému typu barvy. - Vysychání a vytvrdnutí stěrky je závislé na teplotě, vzdušné vlhkosti a cirkulaci vzduchu. Doplňující informace; Zpracovávat pouze při teplotě vyšší než +10 °C. - Práce se stěrkou provádět až když nedochází k žádným rozměrovým změnám desek vlivem teploty nebo vlhkosti. - Nářadí ihned po použití očistit vodou. - Po aplikaci vždy zabezpečte dostatečné větraní. - Hmotu nemíchat s jinými materiály. - Teploty vzduchu, podkladu a materiálu musí být při zpracování v rozmezí +10 °C až +25 °C. - Všechna data jsou stanovena za předpokladu normálních podmínek, při teplotě vzduchu +23 °C a 50 % relativní vlhkosti vzduchu. Jiné podmínky mohou způsobit pomalejší nebo rychlejší tuhnutí a tvrdnutí materiálu. - Po aplikaci vždy zabezpečte dostatečné větrání.

crossmenu